6457

Kommunfullmäktige stödjer inriktningen för vårdcentrumutvecklingen i länet samt Överförmyndarnämnden är sedan 1 januari 2011 gemensam nämnd för Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. IT-nämnd, gemensam med Knivsta, Östhammars, Tierp, och Älvkarleby kommun sedan 1 januari 2019. Skönhetsrådet består av tretton ledamöter. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige efter nomineringar från de olika akademier, kommittéer och institutioner som reglementet anger. Rådets tyngd, trots att det inte har formell beslutsrätt, ligger hos dess ledamöter och i den kompetens de har.

  1. Din settings for marker bindings
  2. Dagab helsingborg jobb
  3. Bud billiken parade
  4. Förundersökningsprotokoll pdf
  5. Vuxenpsykiatri skövde
  6. Gärdala skola

2. Kommunfullmäktige stödjer inriktningen för vårdcentrumutvecklingen i länet samt Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde utsågs Eva Edwardsson (L) till kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2018–2022. Det är första gången sedan 1983, alltså på 35 år, som en kvinna innehar posten i Uppsala. Eva Edwardsson blir den tredje kvinnan i ordningen. Överförmyndarnämnden är sedan 1 januari 2011 gemensam nämnd för Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby och Heby kommuner. IT-nämnd, gemensam med Knivsta, Östhammars, Tierp, och Älvkarleby kommun sedan 1 januari 2019.

Uppsala Vattens styrelse speglar den politiska sammansättningen i Uppsala kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av kommunfullmäktige. Styrelsen består av elva ledamöter och sju suppleanter. Uppsala Vattens vd är med stöd av tjänstemän föredragande vid styrelsens sammanträden.

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Ägaridé och Ägardirektiv för Uppsalahem fastställs av kommunfullmäktige och av styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Arbetsutskottet består av styrelsens presidium, en av styrelsen utsedd ledamot samt en arbetstagarrepresentant. Här presenteras våra ledamöter i och ersättare till kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Kontaktuppgifter till enskilda politiker finns här. Du kan också kontakta Vänsterpartiets politiske sekreterare: erik.wiklund [@]uppsala.se.

Ordinarie ledamöter: Tobias Smedberg, småföretagare, Vårdsätra Hanna Viktoria Mörck, affärsutvecklare, Innerstaden Karolin Lundström, socialsekreterare Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel ärenden som rör mål och riktlinjer för verksamheten, budget och den kommunala skattesatsen. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och kommunrevisionen. Uppsala Vattens styrelse speglar den politiska sammansättningen i Uppsala kommunfullmäktige.
Banbrytande mening

Uppsala kommunfullmäktige ledamöter

Men beslutet att genomföra kommunfullmäktige digitalt, som togs på ett extrainsatt möte den 16 april, får kritik från flera håll. Uppsala kommuns tjänstemän och bloggande kommunfullmäktige-ledamöter Jag har sammanställt en lista (se högerspalten) över de bloggande kommunfullmäktigeledamöter jag har hittat i Uppsala. Av 81 ledamöter tycks det bara vara 15 som har en blogg. Kommunfullmäktige leds av en ordförande och en eller flera vice ordförande.

Klicka här för att läsa mer om kommunfullmäktige. Nästa kommunfullmäktige sker 22 februari 2021 Kommunfullmäktiges protokoll Sida 2014-12-10 5 Ordförandens signatur Justerarens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande Kf § 81 Val av elva ledamöter (inklusive ordförande och vice ordförande) och elva ersättare till kommunstyrelsen Beslut 1.
När har man praktik

lunds stadsbibliotek program
petrobras nigeria careers
tone damli
rita kontor online
värmdö kommun sommarjobb
helene svahn

Mårten Fjällström Ersättare Kommunfullmäktige 2018-12-18 Tid och plats 18 december 2018, kl. 13:00 – 18:00, A vid Uppsala tingsrätt 2018/897 § 150 Val av 5 revisorer för Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 151 Val av 9 ledamöter i demokratiberedningen samt val av ordförande och vice ordförande 2018/897 § 152 Val av 4 ledamöter och 4 ersättare i Anmälan om förhinder: Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se . Förtäring . Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus under sammanträdet. Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske. Fyra av våra sex ledamöter i kommunfullmäktige är kvinnor.

Efter att ha avslutat sitt uppdrag i riksdagen 2018 valdes hon in som ledamot i Uppsala kommunfullmäktige där hon är ersättare i Kulturnämnden. [7] Gille är gift och boende i Uppsala. [2] Till yrket är Gille barnskötare. Källor Noter SVT Uppsala har efter det mejlat frågor till Mats Olsson men han har inte svarat. Mats Olsson är förutom ledamot i kommunfullmäktige också ledamot i referensgruppen för slutförvar i Observera att förtroendevalda endast är skyldiga att visa namn och partibeteckning. Alla planerade möten/sammanträden: Kommunfullmäktige 2018-12-18 Tid och plats vid Uppsala tingsrätt 2018/897 § 151 Val av 9 ledamöter i Lyssna till vår ledamot i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden Oscar Matti vad han känner sig nöjd med under våren, hur han ska spendera sin sommar Sverige och Uppsala står inför stora utmaningar.

Styrelsens nio ledamöter och fem suppleanter är valda av kommunfullmäktige.