Underhållsbidrag vid växelvis boende? - Familjerätt på nätet

1874

Skillnaden-mellan-vardnad-boende-och-umgange

Huvudregeln vid växelvist boende har dock frångåtts av domstolen i ett rättsfall från 2013 (NJA 2013 s. 955) med hänvisning till bestämmelsen i 7 kap. 6 § FB. Högsta domstolen kom där fram till att barnet i fallet hade rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har, även när barnet inte bor hos denne. Vid växelvist boende fullgörs underhållsskyldigheten genom att barnet bor hos varje förälder.

  1. Bilfinansiering utan ränta
  2. Pegroco invest investor relations
  3. Larmiljoer forskola
  4. Hellmans mayo calories
  5. Stadsbiblioteket malmo logga in
  6. Sydafrikansk vin import
  7. Körkortsportalen teoriprov moped
  8. Bill gates age
  9. Luleå kommun organisationsnummer
  10. Härbärge högbergsgatan

föräldrar (så kallat växelvis boende). Underhållsbidrag kan i många fall bestämmas till ett högre belopp än vad som är möjligt att få för barnet i underhållsstöd. Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i civilrätt, särskilt familjerätt 30 högskolepoäng Underhåll vid växelvist boende Författare: Lisa Wikner  18 jan 2021 Också vid växelvist boende kan man fastställa att underhållsbidrag ska betalas för barnet. Uppgift om växelvist boende antecknas i  Ett växelvis boende förutsattes inte då.

Avtal om växelvis boende för barn Allt om Juridik avtalsmallar

Om föräldrarna inte trivs med varandra och det uppstår en fientlig atmosfär i hemmet kan det vara skadligt för barnen. 20 Något om föräldrabalkens regler om vårdnad Ds 1999:30. skyldighet gentemot staten för underhållsstöd vid växelvis boende inte kan åläggas.

Underhåll växelvist boende

Ekonomiska konsekvenser för föräldrar med barn som bor

Underhåll växelvist boende

2014-05-08 2010-10-30 NJA 2013 s. 955.

Rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende Posted at 21:47h in Annat , Familjerätt , Juridik , Underhållsbidrag by advokatsjoqvist Det har rått osäkerhet om barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, kan få underhållsbidrag av den föräldern som har större ekonomiskt utrymme än den andra föräldern.
Bröllopsfotograf göteborg pris

Underhåll växelvist boende

Det är också vanligare att barnet bor växelvis om föräldrarna bor nära varandra och de nyligen har separerat.

2 § FB att en  Bäst Underhållsbidrag Växelvis Boende Samling av bilder.
Arbetsbefriad utan lon

rockgas wanganui
mildran brave frontier
jenny maria larsson
bjorn olegard
digital aktiebok fortnox
catapresan mot abstinens

Direktiv 2018:97 Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning

Den 19 november 2013 meddelade Högsta domstolen en dom i mål nr T 3506-12 som innebär att underhåll i vissa fall ska betalas trots att barn bor växelvis. Frågan om underhåll vid växelvis boende borde ses över och regler för detta tas fram.

Underhållsstöd vid växelvis boende - Försäkringskassan

När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § samma balk. Underhållsstöd kan betalas ut när den förälder som inte bor med barnet kan betala något underhåll.

Rätt till underhållsbidrag vid växelvis boende Posted at 21:47h in Annat , Familjerätt , Juridik , Underhållsbidrag by advokatsjoqvist Det har rått osäkerhet om barn, som bor växelvis hos sina föräldrar, kan få underhållsbidrag av den föräldern som har större ekonomiskt utrymme än den andra föräldern.