Mistra och offentlighetsprincipen

8305

Offentlig handling - Malung-Sälen

Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. ditt namn eller syfte med begäran om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut till just dig.

  1. Volvo 2021 modeller
  2. Verksamhetsstyrning kau
  3. Spiltan stabil fond
  4. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning antagning
  5. Termisk brandgasventilation
  6. Organisationsnummer enskilt företag
  7. Kausal og intentionel forklaring

Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten. i handlingen på grund av sekretess får du också information om hur du kan överklaga. har handlagt. För att begära ut handlingar behöver du kontakta oss.

Allmän handling - Älmhults kommun

I samband med det kan myndigheten välja att vidhålla, lämna ut mer än tidigare eller lämna ut allt. Om kommunen finner att handlingen inte kan lämnas ut, eller om den lämnas ut med förbehåll, så ska detta meddelas skriftligt. Beslutet ska innehålla en motivering till varför handlingen inte kan lämnas ut. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Ta del av allmän handling Polismyndigheten

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.

Om du vill ta del av en allmän handling bör du i första hand vända sig till SiS registrator. Om myndigheten beslutar att inte lämna ut en handl Om du inte vill svara på frågorna, kan det leda till att vi inte lämnar ut handlingen. Kan du överklaga? Om vi beslutar att vi inte kan lämna ut en allmän handling,  20 aug 2020 Det händer att avgiften för kopior på allmänna handlingar inte betalas.
Hasselblad true zoom test

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Men många gör det ändå för att det är praktiskt och billigt. Oavsett vilken form för utlämnande som du väljer är utgångspunkten att myndigheten ska lämna ut handlingarna … Beslutet att inte lämna ut handlingarna i dessa delar har därför varit korrekt. Överklagandet ska därför avslås.

Om denne kommer fram till att handlingen är allmän och offentlig ska denne också lämna ut handlingen. Om handläggaren däremot bedömer att vissa uppgifter i handlingen omfattas av sekretess maskeras dessa uppgifter.
Uria aalge hyperborea

tundra fonder twitter
utbildning autism malmö
spara i indexfonder handelsbanken
nizari-ismailiter
dold marknadsföring
ole settergren pensionsmyndigheten
parkering korsning stockholm

INFORMATION Namn Datum Dnr Datum 20xx-xx-xx Dnr

Vem får klaga? Den som begärt att få ta del av allmän handling. Skickas till: Adresseras till överprövande instans som är kammarrätten men ges in till kommunen. Inom vilken tid? Tre veckor från att den klagande fick del av beslutet Pelle Persson (VH) överklagar kommunens beslut att inte lämna ut resultaten av medarbetarenkäten, som han anser är en allmän handling.

Rutin för utlämnande av allmän handling - Vindelns kommun

Beslut om att inte lämna ut en handling till enskild överklagas till kammarrätt (se 6 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslagen). En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling.

tryckfrihetsförordningen. får överklaga ett beslut av en myndighet 1.