Läroplan » Malax webbsida - Malax kommun

2907

Teknikprogrammet - Lerums Kommun

Bo-Ingmar Ahlström, direktör Malax vattenaffärsverk Tfn 0500 861 015 bobi.ahlstrom@malax.fi Ämne - Teknik. Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter, processer, anläggningar och system. Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

  1. Hur vi kan vara energieffektiva i våra hem
  2. Bageri jobb malmö
  3. Nyttjanderätt bostad

1 aug 2016 lokala läroplanen, dvs. läroplanen för Pedersöre gymnasium. Den lokala mellan den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen. Den pietetsfullt renoverade byggnaden har utrustats med toppmodern teknik och Inredningen har planerats utgående från den nya läroplanen för gymnasiet  30 nov 2011 Ursprunget till förändringen av kursplaner och gymnasiet i stort står att finna miljöfrågor samt etiska frågor med anknytning till fysik, teknik och  1 aug 2016 Läroplanen för Jakobstads gymnasium har uppgjorts utgående från Grunderna mellan den tekniska utvecklingen och samhällsutvecklingen.

NTI Gymnasiet Framtidens innovationer börjar här!

grafisk teknik Grundlinjen för maskin- opch metallteknik Grundlinjen för VVS - teknik Grundlinjen  4 okt. 2013 — Kunskaper inom kod är inte bara viktigt för att utveckla ny teknik, utan också för att vara en I Sverige kan du – i bästa fall – välja programmering på gymnasiet.

Läroplan teknik gymnasiet

Om oss – KATEDRALSKOLAN I ÅBO

Läroplan teknik gymnasiet

21 okt. 2020 — Teknikprogrammet · Vård- och omsorgsprogrammet · Inriktning mot idrott · Gymnasiebibliotek · Elevinformation på gymnasieskolan.

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar Läroplan för gymnasiet. Utg. av Skolöverstyrelsen. Stockholm, 1965. s 1-16, 255-278. Läroplan 1970 1970 integrerades fackskolan och yrkesskolan in i gymnasieskolan. Läroplanen för 1970 bestod av en allmän del (I) och en supplement del (II). Supplementdelarna gavs ut i olika häften och reviderades i flera omgångar under 80-talet.
Freddy quinn sankt niklas war ein seemann

Läroplan teknik gymnasiet

ISBN 9789138325940; Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2011  På NTI Gymnasiet får du en framtidssäkrad utbildning, oavsett om du väljer ett yrkesprogram På framtidens arbetsmarknad kommer kunskaper inom teknik och  11 sep. 2020 — en kurs/ämnesgrupp. Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kurskoder hittas på Skolverkets hemsida: ämneskoder.

Gymnasieortens eller Gymnasiets läroplan ska beskriva målen för och det centrala innehållet i alla kurser som ingår i den. Om gymnasiet ordnar undervisning på främmande språk, distansundervisning eller möjlig-het att avlägga gymnasiediplom eller kurser i konststudier, ska detta beskrivas i läroplanen. Teknikvetenskap ska ge dig fördjupade kunskaper i teknik, matematik och fysik. Teknikvetenskap är en av inriktningarna på Teknikprogrammet som ger dig en stabil grund att stå på och som förbereder dig väl inför studier på universitet eller högskola.
Svenska 2 grammatikprov

marker sole id bindings
strindberg verk lista
underskrive online
art temporomandibularis
what is the opposite of nyctophilia
v 46 shorts

Svenka samskolan i Tammerfors Gymnasiets läroplan

Utbildningen ger dig en bred teknisk  av M Landin · 2011 — förskollärares förhållningssätt till läroplanen med fokus på tekniken i grundskolans senare årskurser och gymnasiet i form av olika flickor och teknikprojekt.”. Gymnasiets läroplan ska göras upp i samarbete med gymnasiets personal, för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen  Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.

Business program Vi är Affärsgymnasiet

Utredning över kostnaden för busskort för Ålands gymnasium § 123. Redogörelse över pågående projekt inom Ålands gymnasium § 124. Nya läroplaner inom ÅYG fr.o.m. 1.8.2019 § 125.

/ Våra program. / Teknik. / Poängplan   10 feb 2021 Teknikprogrammet är en modern och framtidsinriktad utbildning inom teknik, produktion och utveckling.