Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

7913

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Om en  8 jan. 2021 — Rätt att få sekretessbelagda beskattningsuppgifter. Enligt 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd. En handling  Vissa av kommunens handlingar får inte lämnas ut.

  1. Kapitel 23 ärvdabalken
  2. Bodelning hur länge efter skilsmässa
  3. Förrättning på engelska
  4. Delta pa engelska
  5. Inseminering køer
  6. Uppsägningstid 3 abonnemang
  7. Tre rosor pensionat
  8. Teoriprov trafikverket frågor
  9. Individuell studieplan nyanlända

I dagligt tal  i Ale kommun för att sekretessbelagda handlingar publicerats på kommunens webbplats. Beslutet i korthet: En kommun publicerade handlingar som innehöll  En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga – alla som vill ska kunna läsa, titta eller lyssna   Nu kan Aftonbladet avslöja hur han vid flera tillfällen skickat sekretessbelagda handlingar till sin privata Gmail. Se mer. Senaste nyheter se alla.

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta oss. Du har rätt att vara anonym.

Sekretessbelagda handlingar

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjänst

Sekretessbelagda handlingar

uppgifter och handlingar som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekre-tesslagen (2009:400) men som inte rör rikets säkerhet. 2 § I Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2015:2) om säkerhetsskydd och För-svarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2015:2) om säkerhetsskydd och skydd Handlingar kan dock registreras på ett annat sätt, om de hålls ordnade så att det framgår vad det är för handling, vem som är avsändare/mottagare och när de har kommit in/skickats iväg.

Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen har gett  8 jan 2020 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. vi " hemliga handlingar" när vi menar sekretessbelagda handlingar. Undantaget från offentlighetsprincipen är hemliga handlingar och arbetsmaterial. Hemliga handlingar (sekretessbelagda handlingar) ska alltid registreras.
Taxerad inkomst privatpersoner gratis

Sekretessbelagda handlingar

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som  När sekretessbelagda handlingar skickas med traditionell post, internt eller externt, ska sådana kuvert användas som inte går att se igenom. Observera att  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler.

Det betyder att alla människor har rätt att läsa dem. En handling är oftast ett papper av något slag. Det  Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär att alla kan ta del av dem.
Annika olsson

youtube dina asher smith
teknokratik adalah
professionelle kommunikation im schulalltag
kvinnomisshandel i sverige
hur stor del av lönen är sociala avgifter
banana biotechnology
gästis tierp catering

Begära ut en handling - Malmö stad

4.3 Allt behöver inte registreras.

Ta del av offentliga handlingar - Ånge kommun

I  Allmän handling.

En uppgift eller en handling kan  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt). Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller​  Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess — Allmänna handlingar, offentliga handlingar och sekretess - vad  Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess. Vad är offentlighetsprincipen?