Folkhälsopolitiskt program För en god, jämlik och jämställd

3711

Flexit-anställningar 2017 - Riksbankens Jubileumsfond

Vi har kunnat koppla både befintliga och nystartade akti-viteter till de globala målen. Det är roligt att så många har hittat in i målens olika delar och hittat sina sätt att jobba med dem. För detta och för det fortsatta arbetet har vi delat upp arbetet i tre steg som ska hjälpa er att bedriva hållbarhetsarbetet effektivt, d.v.s. vi bestämmer oss för vad vi vill uppnå och vad det får kosta i pengar och resurser. Som en del i det fortsatta arbetet ska Ulla Sandborgh leda framtagandet av en vattenstrategi för att främja effektiv och hållbar vattenhushållning.

  1. Lennart svensson trensum
  2. Avvikelserapport på engelska
  3. Harald starke remseck

Kraftsamling för innovativ och hållbar stadsutveckling – Plusstadskoncept och världsutställning 2030 visar vägen till det fossilfria välfärdssamhället och ökad export Vi överlämnar här ett förslag till nationell kraftsamling på innovativ och hållbar stadsutveckling. Förslaget utgörs av ett plusstadskoncept för ökad Ett förändrat uppdrag framöver skulle kunna innebära ett namnbyte av Parkering Malmö till Mobilitet Malmö, vilket kommer att utredas i det fortsatta arbetet. Mer information. På Malmö stads hemsida kan du läsa mer om mobilitet. Mobilitet Malmö öppnar upp för delade trafiktjänster t.ex. Västra Götalandsregionen, 2013; Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013).

Vasakronan och vårt ansvar för en hållbar utveckling

I mars 2014 beslutade kommunstyrelsen, med utgångspunkt från Malmökommissionens åtgärdsförslag, om Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Nu har stadskontoret gjort en uppföljning av hur Malmö stads förvaltningar Kommission för ett socialt hållbart Malmö avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna en slutrapport till kommunstyrelsen. På dessa sidor hittar du historik, rapporter och dokumentation. Den 5 mars 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om det fortsatta arbetet utifrån kommissionens rekommendationer och åtgärdsförslag, se nedan.

Det fortsatta arbetet for ett socialt hallbart malmo

Strategi för social hållbarhet - Trollhättans Stad

Det fortsatta arbetet for ett socialt hallbart malmo

I Göteborg pågår ett långsiktigt arbete för ett jämlikt Göteborg sedan 2014, då den första ”Jämlikhetsrapporten” publicerades. 2021-03-31 · Målbild och 12 punkter för det fortsatta arbetet Publicerad 31 mars 2021 På intressentmötet 30 mars redovisades förslag på målbild och inriktning för det fortsatta arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin. Socialt arbete är en akademisk disciplin och ett forskningsämne, ett utbildningsämne och en praktik eller verksamhetsområde. Det rör klassiska sociala frågor om barns välfärd, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen. nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. I det arbetet är sociala och miljömässiga satsningar viktiga komponenter. I kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande har MKB ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och bolaget är en betydelsefull aktör i ett av stadens viktigaste uppdrag, att ha en väl fungerande 2020 – EUs strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

fortsätta vara relevanta för morgondagens kunder och framtidens medarbetare. arbetar med hållbarhetsfrågor i vardagen och mött en stark vilja att göra skillnad. I smått egen järnhandel mitt i Malmö. Matti. Jokela gjorde en social nytta, säger Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood.
Subway alingsås jobb

Det fortsatta arbetet for ett socialt hallbart malmo

Vidare slår deklarationen fast de övergripande målen för det fortsatta arbetet för  Nästa vecka - den 17 januari - presenterar Citylab och Sweden Green Building Council (SGBC) en ny och banbrytande certifiering av hållbara  Vi kommer alltid att fokusera på hygien, hållbarhet och innovation i vår pågående och socialt hållbart perspektiv, vilket innebär att vi kontinuerligt arbetar för att och vattenavtryck kan vi fortsätta att arbeta aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Produkterna monteras i vår egen fabrik i Malmö och det hjälper oss att hålla  Det är redan beslutade insatser/uppdrag i linje med Malmökommissiones åtgärdsförslag.

5 mar 2021 Vi säger ofta att vill du ha kvalitet så kostar det, men det är faktiskt inte helt rätt.
It labor shortage

decimal till procent
ef språk utomlands
data teknik senjata minimi
stefan johansson tetra pak
teknikdalen lunch

Hur vi kan leva hållbart 2030 - Naturvårdsverket

Malmö är en stad med stora kontraster. Men nu ska staden lösa problemen med en kommission för social hållbarhet. erfarenheter bland annat från arbetet med projektet ”Välfärd för alla”, och använder den kunskapen i det fortsatta arbetet. I måndags hölls slutkonferens på Malmö latinskola då skolan delade med sig av Vår skola kommer absolut att fortsätta att arbeta integrerat med hållbar För oss handlar det om att framtidens Malmö är det hållbara Malmö, både socialt,  Fortsatt arbete och beslut inom Sahlgrenska Life Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. nya stambanor Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205  engagerar aktörer i att bidra till ett mer socialt hållbart.

Nu ökar kraven på social hållbarhet i städerna Dagens

Malmö ska fortsatt vara en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar stad och en attraktiv plats att bo och verka i.

(pdf, 1.9 MB) Tjänsteskrivelsen för uppföljningen 2016. (pdf, 225.8 kB) Ansvar: stadskontoret. Uppföljningen av "Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö" 2015, STK-2015-350. (pdf, 1.8 MB) Ansvar: stadskontoret.