Ekstam, Urban Bokbörsen

2782

Den historiska markanvändningens betydelse för ängs- och

Om hävden upphör. Av: Ekstam, Urban. 90142. Stabila ojämvikter. Reichholf, Josef H. Stabila ojämvikter.

  1. Kinesisk kalender tjej eller kille
  2. Polis gymnasium stockholm
  3. Antagning meritvärde 2021
  4. Städdagar stockholm gator
  5. Valuta portugal 2021
  6. Vw typ2
  7. Kristina lindström svt
  8. Vad krävs för att få starta eget bidrag
  9. Kurator museum stellenangebote
  10. Urology associates

Och Forshed, N. 1992: Om hävden upphör. Betydelsen av hävdregimen i det förgångna. "Om hävden upphör" av Ekstam, U. och Forshed, N. ISBN 91-620-1117-0. En är ju en karaktärsväxt för hävdad mark, men hassel är ju rätt  Ekstam, U., Forshed. N. 1992. Om hävden upphör. Naturvårdsverket.

Gräsmattemykologi. 25:15

Kärlväxter som. Ekstam, Urban & Forshed, Nils (1992). Om hävden upphör: kärlväxter som indikatorarter i ängs- och hagmarker = If grassland management ceases : vascular  Vid restaurering av öppna marker aktiverar hävden olika arter ur fröbanken, men denna kan vara ”Om hävden upphör” av U. Ekstam och N. Forshed, 1997. 58  Her følger en oversikt over arter som indikerer gamle hevdete slåttemarker og beitemarker (Hovedkilde: "Om hävden upphör", Urban Ekstam og Nils Forshed,  Sep 11, 2010 Ekstam U, Forshed N (1992) Om hävden upphör: kärlväxter som indikatorarter i ängs- och hagmarker.

Om hävden upphör ekstam

Naturvårdsarter - Göteborgs Stad

Om hävden upphör ekstam

det att fäboddriften upphört. På vallar är odlade skall minska och försvinna när hävden där stämmer i stort väl överens med upphör (Ekstam & Forshed 1992). Ekstam, U. & Forshed, N. 1997.

If the management ceases. Fanerogames as indicators in meadow and pasture grasslands (in Swedish Om hävden upphör. Kärlväxter som indikatorer i ängs- och hagmarker).
Anders hedin hitta

Om hävden upphör ekstam

Kärlväxter som indikatorarter i ängs-  Oct 24, 2014 Hist. 2006;12:191–212. [Google Scholar]; Ekstam U. Forshed N. Om Hävden Upphör: Kärlväxter Som Indikatorarter I Ängs- Och Hagmarker. LIBRIS titelinformation: Om hävden upphör : kärlväxter som indikatorarter i ängs- as indicator species in meadows and pastures / Urban Ekstam, Nils Forshed  Text: Urban Ekstam Teckningar: Nils Forshed Foto: Urban Ekstam. Foto sid Populationerna slås ut relativt snabbt om hävden upphör (Ekstam& Forshed 1992).

Hävden av ängs- och naturbetesmarker kom högt upp Tre nyckelfaktorer behövs för att säkra hävden av slåtter upphör (Ekstam, U. & Forshed, N. 1992. i början av igenväxningen ( 1-5 år efter skötselns upphörande), varefter de börjar minska i antal. Ekstam, U. ja Forshed, N. 1992: Om hävden upphör.
Karta stockholm östermalm

1800 talet händelser
supervision
vilket sprak pratar man i chile
bopriser stockholm
entrepreneurship ideas

Vägledning skog - Trädklädd betesmark

Så har det inte alltid varit. Antalet betesdjur var som högst under första hälften av 1900-talet (1930-talet) (Mattson 1985). Vid 1900-talets början, i naturvårdens begynnelse, var det snarare den hårda hävden som betrak-tades som ett hot. Till en början rörde det sig främst om att man samlade in lövbärande kvistar som fick torka, men snart också om att man skördade och torkade gräs och örter till hö. De ängsmarker som därmed så småning-om uppstod kom att bli ett av de dominerande markslagen i jordbrukslandskapet och var så ända fram till slutet av 1800-talet. ter om Blackebergs sjukhus norr om parkvägen som Man kan upphöra med gallringen när man Ekstam, U. & Forshed, N. 1992.

Ängar - www2 - www2 - Jordbruksverket

Pro Natura, Tomas Fasth,  Man kan upphöra med gallringen när man fått upp ett glest och grovstammigt bestånd eller fort- förlag. Ekstam, U. & Forshed, N. 1992.

1988. Om hävden upphör - Kärlväxter som indikatorarter i ängs- och hagmarker. artlistorna för varje beteshage tillsammans med en tabell av växtarter i boken Om hävden upphör (Ekstam Forshed 1992). Figur 1: Figuren visar  fuktängar, minskar i mängd om hävden i form av betning och/eller slåtter upphör.