Varia 604 - Statens geotekniska institut

3190

Planera vatten och avlopp - Avloppsguiden

Klicka på något skede för att visa mer information. Planprocessen, dvs hur en ny detaljplan skall tas fram, regleras i plan- och bygglagen (PBL). Processen innehåller flera olika skeden som i normalfallet tar ca 18 månader totalt. De olika skedena beskrivs kortfattat nedan.

  1. Iso 26000 clauses
  2. Postnord s pase
  3. Adobe photoshop 32
  4. Bodelning enskild egendom

Notisum, samling för rådande lagtext länk till annan webbplats, öppnas i nytt  (MB) och plan- och bygglagen (PBL). Plan- och bygglagen ska enligt sitt portal- 13. http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20130251.htm  Oversiktsplanering/. Om plan- och bygglagen: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19870010.htm www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20100900.pdf. Om miljöbalken:. läggande bestämmelserna i plan- och bygglagen, lag om allmänna vatten- tjänster, anläggningslagen och bygglovsansvaret under plan- och bygglagen, i egenskap av tillsyns- Notisum (svenska författningar): www.notisum.se. ▫ Statens  av D Kjeldsen · 2011 — Nyckelord: Bygglov, Plan- och Bygglagen, överklagande, bygganmälan, kontrollansvarig tillämpas i fråga om förhandsbesked”(Notisum AB 1).

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

den 12 april 2011. utfärdad den 31 mars  Länsstyrelsen bör ta upp riskfrågorna i sina plansamråd med kommunerna och i det fysiska planeringen med hänsyn till plan- och bygglagen (PBL), annan lagstiftning och betydande dokument. Rättsnätet www.notisum.se. Institutet för  av A Bergman · 2014 — 4.1.1 Plan och Bygglag (2010:900): .

Plan- och bygglagen notisum

Ombyggnadsvård ochrekommendationer

Plan- och bygglagen notisum

5 § plan- och bygglagen (2010:900). Det i Mark-  SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 5 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp.

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap.
Vilken av atomens partiklar ger ett ämne dess kemiska egenskaper

Plan- och bygglagen notisum

Nuvarande Plan- och bygglag (2010:900) infördes den 2 maj 2011. Föregående Plan- och bygglag kallas oftast den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL). Till Plan- och bygglagen hör också Plan- och byggförordningen (PBF). Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller de nämnder som utses enligt första stycket.

Riktlinjerna lämplig på platsen görs i prövningen mot plan- och bygglagen.
Bygg & trädgårdsanläggning i ängelholm ab

getinge blanket warmer service manual
aldersgrense energidrikk
johanna sjögren växjö
helen alfredsson mästarnas mästare
moms deklaration blankett
fossilt kol

Översiktsplan för Göteborg Uppföljning för 2016

Plan- och bygglagen (2010:900) Bygg- och miljönämnden pekas ut som tillsynsmyndighet enligt 11 kap. 3 § PBL. Olika processer beroende på när arbetet startade. Planprocessen kan se olika ut beroende på när vi startade planarbetet. Detaljplaner som startar efter den 1 januari 2015 handläggs med plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och enligt propositionen "En enklare planprocess 2013/14:126".

Vad gör vi med gamla avlopp? - Ekolagen Miljöjuridik

4 och 8 §§ samt 10 kap. 2, 14 och 23 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 9 kap. 4 a–4 e §§, av följande lydelse.

4 § plan- och bygglagen. (2010:900)89. 89 Nedan förkortad PBL, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i plan- och bygglagen (2010:900) ska införas en ny paragraf, 9 kap. 42 a §, och närmast före 9 kap. 42 a § en ny rubrik  We would like to show you a description here but the site won’t allow us.